Doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trong thời buổi kinh tế hiện nay, việc các doanh nghiệp dễ dàng lâm vào tình trạng khủng hoảng không phải điều khó thấy. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này có thể lý giải được như làm ăn thua lỗ, hoạt động kinh doanh trì trệ, …. Để giải quyết, doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản để bảo vệ quyền lợi của các chủ thể bị ảnh hưởng. Thủ tục phá sản như thế nào? Các cầu gì về mặt pháp lý ra sao? Hãy đọc bài viết dưới đây nhé! 

1. Hiểu như thế nào về thủ tục phá sản?

Doanh nghiệp nào cũng phải trải qua 04 giai đoạn trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình: khởi nghiệp, phát triển, bão hoà và suy thoái. Suy thoái hay hiểu đơn giản là phá sản, khi đó doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản để giải quyết quyền lợi cho các chủ thể.

Doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản là gì
Doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản là gì

Thủ tục phá sản có thể hiểu là một thủ tục liên quan về mặt pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề về tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nếu không có biện pháp phục hồi, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiến hành công bố phá sản và phân chia tài sản theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện nào để doanh nghiệp được công nhận phá sản?

Theo cách giải thích từ ngữ trong Luật Phá sản 2014, phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Như vậy, để được công nhận là phá sản, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời cả 02 điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán: nghĩa là trong thời hạn 03 tháng ( kể từ ngày đến hạn hạch toán ), doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán

 • Bị Toà án nhân dân tuyên bố phá sản

3. Doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản diễn ra như thế nào? 

Theo quy định của Bộ Luật Phá sản năm 2014, nếu doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản thì cần phải thực hiện theo đúng quy trình như sau:

Bước 1: Tiến hành nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Đối với thủ tục phá sản, chỉ có những người có nghĩa vụ và liên quan mới có quyền được thực hiện việc nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Bước 2: Toà án thực hiện tiếp nhận hồ sơ

Sau khi tiếp nhận được đơn yêu cầu của doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ xem xét và giải quyết hồ sơ theo đúng yêu cầu.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ tiến hành tạm ứng phí phá sản và nộp lệ phí

 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp có thể sửa đổi và bổ sung theo đúng yêu cầu

Bước 3: Toà án tiến hành thụ lý hồ sơ

Tòa án sẽ thụ lý đơn doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản khi đã nhận được biên lai nộp lệ phí và biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Từ đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Tòa án thụ lý giải quyết mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp theo pháp luật
Tòa án thụ lý giải quyết mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp theo pháp luật

Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản.

Bước 4: Thực hiện mở thủ tục phá sản

Căn cứ và quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, tòa án sẽ là nơi thực hiện gửi thông báo đến những người có liên quan đến. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp có thể đề nghị Tòa án thực hiện các biện pháp bảo toàn tài sản, đặc biệt là kiểm kê lại các tài sản, danh sách các người mắc nợ, …

Bước 5: Triệu tập hội nghị chủ nợ

Quá trình diễn ra triệu tập chủ nợ được thực hiện qua 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Hội nghị chủ nợ lần thứ 1

Nếu cuộc hội nghị có số chủ nợ đại diện tham gia ít nhất là 51% trên tổng số chủ nợ thì cuộc hội nghị được tính là hợp lệ. Ngược lại, trường hợp các chủ nợ tham gia cuộc hội nghị không đúng theo yêu cầu, cuộc hội nghị sẽ bị trì hoãn và phải mở lại lần 2.

 • Giai đoạn 2: Hội nghị chủ nợ lần thứ 2

Trong cuộc hội nghị lần này, có quyền đưa ra một trong số các kết luận như:

 • Đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp
 • Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản
 • Đề nghị áp dụng một số biện pháp để phục hồi hoạt doanh kinh doanh của doanh nghiệp

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Đối với trường hợp không thực hiện được các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc doanh nghiệp mất khả năng thanh toán dù đã thực hiện phương án phục hồi, cơ quan có chức năng thẩm quyền sẽ tiến hành ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Tòa-án-ra-quyết-định-tuyên-bố-doanh-nghiệp-phá-sản
Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Bước 7: Thực thi tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Khi có quyết định doanh nghiệp bị phá sản, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực thi công việc thanh lý tài sản phá sản và phân chia số tiền thu được cho đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

4. Các vấn đề liên quan đến việc doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản

Phá sản không đơn giản như những gì mà các bạn thường nghĩ, các thủ tục liên quan đến vấn đề này khá là phức tạp. Ngoài ra, xoay quanh chúng còn rất nhiều vấn đề phải được giải quyết. Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể tham khảo một số vấn đề sau đây:

Cơ quan nào có thẩm quyền để giải quyết thủ tục phá sản?

Đối với các thủ tục phá sản của doanh nghiệp khi yêu cầu, các tòa án nhân dân cấp huyện – nơi mà doanh nghiệp tiến hành đặt trụ sở chính đã có thẩm quyền vẫn có trách nghiệm để giải quyết. 

Đối với toà án nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền để giải quyết các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thuộc tỉnh đó và thuộc trong các trường hợp như:

 • Tài sản của doanh nghiệp ở nước ngoài

 • Người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài

 • Có chi nhánh hay văn phòng đại diện ở nhiều quận ( huyện ), thị xã, tỉnh khác nhau

 • Tính chất phức tạp của hồ sơ nên toà án nhân dân cấp tỉnh chủ động giải quyết

Luật phá sản quy định ra sao?
Luật phá sản quy định ra sao?

Ai là người có quyền nộp đơn yêu cầu làm thủ tục phá sản?

Đối tượng có quyền và nghĩa vụ để thực hiện việc nộp đơn yêu cầu phá sản phải thuộc các trường hợp như: 

 • Chủ nợ không có đảm bảo hoặc chủ nợ có đảm bảo một phần sẽ được quyền nộp đơn nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, thời hạn là 03 tháng kể từ đến hạn khoản nợ

 • Người lao động hoặc công đoàn

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Nhóm cổ đông có sở hữu chiếm 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong ít nhất 06 tháng liên tục

 • Người có chức vụ cao nhất của doanh nghiệp

Lệ phí cho việc thực hiện thủ tục phá sản là bao nhiêu? 

Căn cứ theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định, mức lệ phí mà doanh nghiệp cần nộp khi tiến hành nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là 1.500.000 VNĐ

Tuy nhiên, nếu đối tượng nộp đơn thuộc các trường hợp sau thì không phải nộp tiền lệ phí Toà án:

 • Người lao động hoặc công đoàn nộp đơn yêu cầu khi hết thời hạn thanh toán

 • Người nộp đơn mà doanh nghiệp mất khả năng thanh toán hoặc tạm ứng

Chi phí phá sản là gì?
Chi phí phá sản là gì?

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản như thế nào?

Khi doanh nghiệp được thực thi hiệu lực phá sản, các khoản chi trả sẽ được tuân theo thứ tự như sau:

 • Chi phí phá sản

 • Khoản nợ lương, thôi cấp việc, BHXH, quyền lợi của người lao động theo quy ước

 • Nợ phát sinh sau khi thực hiện mở thủ tục phá sản nhằm phục hồi hoạt động kinh doanh

 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; Các khoản nợ của chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân

Ngoài ra, đối với trường hợp giá trị của tài sản không đủ để tiến hành thủ tục thanh toán theo quy định, thì các đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng so với khoản nợ

Chi phí phá sản được hiểu như thế nào?

Chi phí phá sản có thể hiểu là khoản tiền dùng để giải quyết cho việc phá sản. Bao gồm các chi phí như:

 • Quản trị tài viên

 • Doanh nghiệp quản lý

 • Thanh lý tài sản

 • Chi phí đăng báo

 • Chi phí kiểm toán

 • Và một số chi phí khác theo quy định của pháp luật

Tư vấn cho doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản
Tư vấn cho doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ngoài ra, mức thù lao sẽ được xác định dựa vào thỏa thuận hoặc được tính trên tỷ lệ mà tổng tài sản thu được sau khi thanh lý. Muốn hiểu rõ thêm về vấn đề này, các bạn có thể tham khảo tại Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

Bài viết bên trên chúng tôi đã cung cấp cho bạn động những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Các doanh nghiệp khi tiến hành thực hiện việc này, nên tham khảo chi tiết đến các quy định có liên quan để tránh khả năng thiệt thòi cao.

>> Có thể bạn quan tâm: Mở doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bài viết cùng chủ đề

Thông tin thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa - hiện đại hóa hiện nay, việc thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh của các tổ chức nước ngoài đang ngày nhận được nhiều sự quan tâm của các cá...

Thành lập doanh nghiệp quận Đống Đa uy tín tại Hà Nội

Hiện nay, quận Đống Đa không chỉ nổi tiếng là nơi chứa đựng nhiều dấu ấn lịch sử mà còn là một những quận có sự nhộn nhịp về mặt kinh doanh vượt trội. Chính vì lý do này, nên rất nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch lựa chọn...

Hướng dẫn thủ tục thành lập văn phòng đại diện từ A – Z

Trong thời kỳ kinh tế phát triển, văn phòng đại diện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư với mục đích mở rộng kinh doanh và thúc đẩy mạnh quá trình bán hàng. Tuy nhiên, để có thể bắt đầu hoạt động văn phòng đại...
Nội dung