15 Quy định, chính sách mới sẽ được thi hành trong tháng 07/2018

Vào tháng 07/2018, có nhiều chính sách về lĩnh vực kinh tế, xã hội như: tăng lương cơ sở, quy định về giá trị khuyến mãi, hỗ trợ chuyển giao công nghệ; xem xét trang bị trực thăng cho công an huyện…được thi hành có hiệu lực.

Cụ thể, 15 chính sách, quy định mới có hiệu lực từ 07/2018 cần phải biết như sau:

1. Được khuyến mại 100% giá trị hàng hóa, thay mức trần 50%

Theo Nghị định 81/2018/ NĐ – CP của Chính phủ về quy định cụ thể, chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sẽ có hiệu lực từ 15/07. Quy định về tổng thời gian thực hiện chương trình giảm giá với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ tối đa là 120 ngày/năm (tăng 30 ngày so với quy định cũ).

Được khuyến mại 100% giá trị hàng hóa, thay mức trần 50%

Theo quy định mới, giảm giá 100% được áp dụng với các hoạt động khuyến mãi trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại quyết định hạn mức khuyến mãi. Tuy nhiên, ngoài trường hợp trên, hạn mức, giảm giá không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ.

 

Theo Nghị định, cũng không áp dụng cho hàng thực phẩm tươi sống, hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

2. Công an huyện được xem xét trang bị trực thăng

Theo Thông tư 17/2018 quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, trại giam, công an cấp tỉnh, công an quận, huyện, thị xã… có hiệu lực từ ngày 01/07.

Công an huyện được xem xét trang bị trực thăng

Sẽ được xem xét trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên, súng cối,…Công an xã, phường, thị trấn được xem xét để trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay…

 

Toàn lực lượng sẽ được Bộ trưởng Công an quyết định trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng,…theo thông tư này quy định.

3. 4 trường hợp cảnh vệ được nổ súng

Luật cảnh vệ quy định về nguyên tắc và các trường hợp được phép nổ súng.

4 trường hợp cảnh vệ được nổ súng

Theo quy định này có hiệu lực từ ngày 01/07, các cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ sẽ được nổ súng trong các tình huống như sau:

 

– Cảnh báo người đang đột nhận vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ.

– Được nổ súng vào người đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ, sau khi đã ra hiệu dừng lại.

– Tường hợp đang có hành vi tấn công trực tiếp đối tượng cảnh vệ hoặc cán bộ sẽ vô hiệu hóa.

 

Trường hợp cấp bách để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ, chiến sĩ cảnh vệ được huy động người, phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó.

4. Trường hợp can thiệp sớm đối với ngân hàng

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, thông tư 04/218/TT – NHNN của Ngân hàng Nhà nước, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Trường hợp can thiệp sớm đối với ngân hàng

4 biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng gồm:

 

• Khuyến nghị, cảnh báo.

• Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

• Áp dụng can thiệp sớm.

• Kiến nghĩ cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý giám sát ngân hàng khác.

 

Khi nhận được văn bản áp dụng can thiệp sớm, giám sát ngân hàng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước để giải trình thực trạng, nguyên nhân, phương án khắc phục tổ chức triển khai thực hiện trong thời hạn 30 ngày và thực hiện phương án khắc phục tối đa 1 năm.

5. Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Có hiệu lực từ ngày 13/07 quy định về biện pháp tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn qua thông tư 14/2018/TT -NHNN.

Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Theo đề nghị của tổ chức tín dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ nhưng phải theo điều kiện: Tối thiểu bằng 1/20 tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với loại tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước quy định với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ tín dụng với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên nợ tín dụng bình quân từ 70% trở lên.

 

Với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 40% đến dưới. Tối thiểu bằng 1/5 tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với các loại tiền gửi do Ngân hàng nhà nước quy định.

6. Danh mục sản phẩm gây mất an toàn

Theo Thông tư 04/2018/TT- BTTTT có hiệu lực từ 1/07 danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý quy đinh:

Danh mục sản phẩm gây mất an toàn

Các danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT.

 

Trước ngày 01/07 các sản phẩm, hàng hóa đã được cấp Giấy chứng nhận hợp được áp dụng quy định cũ cho đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận hợp quy.

7. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Có hiệu lực từ ngày 10/07 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông quy định:

Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Người được nhận chuyển giao công nghệ nông nghiệp được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, chỗ ở, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông.

 

Được hưởng 100% các chế độ theo quy định cho người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn tham gia, tổ chức lớp học.

 

Chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình khuyến nông được hỗ trợ 100% chi phí.

 

Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/mô hình…được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

 

Ngoài ra, từ tháng 07/2018 một số quy định về cán bộ công chức tối đa 0.,8 lần lương, kiểm toán dùng 5% tiền phát hiện sai phạm để thưởng, phí photo tài liệu trong cơ quan nhà nước,…

8. Tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu đồng

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, lương cơ sở áp dụng đối với các công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân… được tăng lên từ 1,3 triệu đồng/tháng trước đây lên 1,39 triệu đồng/tháng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu đồng

Với mức lương này sẽ là căn cứ tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác theo quy định pháp luật, các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

9. Lương hưu, trợ cấp tăng 6.92%

Từ ngày 01/07/2017, nghị định 88/2018/NĐ – CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Lương hưu, trợ cáp tăng 6.92%

Theo đó, 6.92% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động,…,người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

10. Chế độ ưu tiên cho công chức ngành kiểm toán

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Chế độ ưu tiên cho công chức ngành kiểm toán

Hàng năm, trích 5% số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị để chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 66/2018 của Chính phủ.

11. Hỗ trợ thân nhân đi theo cán bộ làm việc nước ngoài

Có hiệu lực từ ngày 01/07 Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi quy định: Bổ sung chế độ hỗ trợ dành cho thành viên, vợ (chồng) và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài.

 

Nhà nước quy định mức chi này không quá 0.8 lần mức lương gồm: Lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp chức vụ…

Hỗ trợ thân nhân đi theo cán bộ làm việc nước ngoài

Hỗ trợ một phần học phí và chi phí mua bảo hiểm khám chữa bệnh tại quốc gia tiếp nhận đối với con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện. Nhưng vẫn đảm bảo chi phí đi lại cho thành viên cơ quan đại diện, vợ (chồng) cơ quan đại diện được cử đi công tác…

12. Giảm giá khám chữa bệnh BHYT từ 15/7

Theo Thông tư 15/2018/TT – BYT từ ngày 15/07/2018 giá khám bệnh BHYT dao động từ 23.300 đồng – 33.100 đồng; giá siêu âm 38.000 đồng, chụp Xquang từ 44.000 – 66.000 đồng.

 

Cũng theo quy định này thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Giảm giá khám chữa bệnh BHYT từ 15.7

Nếu dưới 4 giờ người bệnh vào khoa cấp cứu điều trị sẽ không phải trả tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu. Còn trong trường hợp trên băng ca, giường gấp chỉ phải trả 50% tiền giường.

 

Nằm ghép 2 người/ giường tại giường bệnh chỉ được bảo hiểm xã hội thanh toán 1/2 mức giá giường bệnh, còn nằm ghép 3 người thanh toán 1/3 mức giá.

13. 5 điều kiện được hưởng án treo

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 hướng dẫn áp dụng về các điều kiện được hưởng án treo. Quy định cụ thể như sau:

5 điều kiện được hưởng án treo

• Bị xử phạt tù không quá 3 năm; có nhân thân tốt.

• Có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên.

• Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

• Không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo, cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, an ninh, trật tự xã hội.

 

Thời gian thử thách của án treo phải bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không dưới 1 năm và không dược quá 5 năm. Sẽ không hướng án treo vơi người phạm tội bị xét xử cùng 1 lần về nhiều tội, phạm tội nhiều lần hoặc vị truy nã.

14. Bãi bỏ hương ước, quy ước quy định về phí, tiền phạt

Quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận, lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư được quy định theo Quyết định 22/2018/QĐ -TT.

Bãi bỏ hương ước, quy ước quy định về phí, tiền phạt

Trong đó đảm bảo nguyên tắc như:

 

– Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

– Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới.

– Chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số cử tri tán thành…

 

Hưởng ước, quy ước xây dựng trước ngày 01/07/2018 quy định về phí, lệ phí, tiền phạt… phải được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trước ngày 31/12/2018.

15. Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực từ ngày 10/07/2018.

 

Nghị định này quy định, dân cư không được phép sinh sống trong khu công nghiệp, khu chế xuất, chuyên gia nước ngoài sinh sống tại đây không được kèm người thân theo Nghị định 82/2018/NĐ – CP.

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Đối với khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất quy định:

 

– Làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất và ngược lại không phải khai hải quan.

 

– Doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án.

 

– Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế được khấu trừ chi phí xây dựng, vận hành hoặc thuê chung cư và các kết cấu hạ tầng phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế để tính thu nhập chịu thuế…

 

Với những chính sách, quy định đổi mới sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có một tháng 6 thành công với nhiều dự định đặt ra.


Xem thêm: Các quy định chính sách có hiệu lực nổi bật vào tháng 06/2018 để cập nhật thông tin đầy đủ nhất.

SHARE