Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 07/2018

Nhìn chung doanh nghiệp mới thành lập, giảm về số lượng và số vốn đăng kí doanh nghiệp mới trong tháng 07 năm 2018

Tóm tắt tình hình doanh nghiệp tháng 07/2018 như sau:

Trong tháng 07 năm 2018, cả nước có 11.262 DN đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký hơn 122.000 tỷ đồng, giảm 7,8% về số DN và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6/2018.

 
doanh nghiệp thành lập tháng 7.2018
 

Tình hình doanh nghiệp tháng 07/2018, cả nước có 2.970 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 07, tăng 9.0% so với tháng 06 năm 2018.

 

Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê về hoạt động của doanh nghiệp cho biết, tính chung trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước có 75.793 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với số vốn đăng ký là 771.064 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

 

Trong 7 tháng đầu năm 2018, nếu tính cả 1.460.466 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì bổ sung thêm vào nền kinh tế tổng số vốn đăng ký là 2.231.530 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, với 18.696 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng qua đã nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay lên gần 94,5 nghìn doanh nghiệp.

 
doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng 7.2018
 

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 60.000 doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm trước tăng 38,4%. Trong đó, gồm 20.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26% và 40.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 45,6%.

 

Có 6.629 số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng đầu năm 2018 là 7.714 doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,3% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước.

 

Các bạn có thể xem thêm: Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 06/2018 để có được cái tình tổng quan hơn về tình hình doanh nghiệp của cả nước.

SHARE