Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 06/2018

Nhìn chung doanh nghiệp mới thành lập, có sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng và số vốn đăng kí doanh nghiệp mới trong tháng 06 năm 2018.

Tóm tắt tình hình doanh nghiệp tháng 06/2018 như sau:

Trong tháng 06/2018, cả nước có 12.209 doanh nghiệp thành lập mới với 132.108 tỷ đồng số vốn đăng ký, tăng 10,7% về số doanh nghiệp và tăng 26,0% về số vốn đăng ký so với tháng cùng kỳ tháng trước.

 

Tình hình doanh nghiệp tháng 06/2018, cả nước có 2.725 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 06, tăng 18,2% so với tháng 05 năm 2018.

 
doanh nghiệp thành lập tháng 6.2018
 

Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê về hoạt động của doanh nghiệp cho biết, tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với tổng số vốn đăng kí là 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5.3% về số doanh nghiệp và tăng 8.9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, nếu tính cả 1.192,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì bổ sung thêm vào nên kinh tế tổng số vốn đăng ký là 1.841,2 nghìn tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, có 16.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đã nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã lên đến gần 81 nghìn doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm 2017, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 508,5 nghìn người, giảm 18,9%.

 
doanh nghiệp giải thể, phá sản, quay trở lại hoạt động trong tháng 6.2018
 

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 52.803 doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm trước tăng 39,3%. Trong đó, gồm 17.984 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 34.819 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 48%.

 

Có 6.629 số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, hầu hết có 6.053 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,3% và tăng 20,6%.

 

Các bạn có thể xem thêm: [infographic] Bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 06/2018 để có được cái tình tổng quan hơn về tình hình doanh nghiệp của cả nước.

SHARE