Các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam

Chủ doanh nghiệp luôn lo lắng, quan tâm về sự khác biệt các loại hình doanh nghiệp Việt Nam để chuẩn bị khởi nghiệp. Bởi, lựa chọn hình thức doanh nghiệp nào đều ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của công ty.

Hiện nay, theo Luật doanh nghiệp quy định và phân chia ra gồm 5 loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Hợp Danh.

Về mặt cơ bản, những khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp gồm: uy tín doanh nghiệp, khả năng huy động vốn, rủi ro đầu tư, tính phức tạp của thủ tục thành lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Cac loai hinh doanh nghiep pho bien tai viet nam

 

Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu sự khác biệt, ưu và nhược điểm của từng loại hình công ty khác nhau.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình do một cá nhân tự làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Có thể hiểu đơn giản, chủ doanh nghiệp tư nhân được đăng ký kinh doanh theo đúng quy đinh của luật pháp. Có toàn quyền quyết định khi sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính khác theo pháp luật.

Lưu ý, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân như các loại hình doanh nghiệp khác và không được phát hành bất kỳ loại hình chứng khoán nào. Ngoài ra, mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân mà thôi.

Ưu điểm

 • Do chủ doanh nghiệp chịu toàn bộ trách nhiệm nên dễ dàng chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Ít chịu sự ràng buộc bởi pháp luật
 • Vì chủ doanh nghiệm chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình kinh doanh nên dễ dàng tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng bởi chủ doanh nghiệp chịu trách nghiệm vô hạn.

Nhược điểm

 • Doanh nghiệp tư nhân không phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào hay được bán phần vốn góp cho cá nhân hoặc tổ chức nên không có khả năng huy động vốn.
 • Đồng thời, doanh nghiệp chịu mức rủi ro cao do không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân phải tự chịu mọi trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty.
 • Do chiu trách nhiệm vô hạn nên doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ không những bằng tài sản công ty mà lẫn cả tài sản của chủ doanh nghiệp.

Công ty TNHH 1 thành viên

Làm-việc-ở-công-ty-Start-up-giống-việc-bạn-phải-đi-học

Công ty TNHH 1 TV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu công ty. Đồng thời, chủ sở hữu chịu mọi trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ các khoản tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.

Đây là loại hình dịch vụ có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với mô hình này chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, công ty TNHH 1 thành viên không được phát hành cổ phiếu nhưng chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong vốn điều lệ.

Dựa vào cơ cấu tổ chức thì công ty TNHH 1 TV là hình thức chủ tịch hay hình thức hội đồng thành viên mà công ty có cách tổ chức quản lý họp bàn khác nhau.

Ưu điểm

 • Do loại hình công ty TNHH 1 TV có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi góp vốn vào do đó ít gây rủi ro cho người góp vốn.
 • Công ty TNHH 1 TV chỉ có duy nhất 1 chủ sở hữu nên chủ sở hữu công ty có quyền quyết định toàn bộ trong các quản lý, điều hành và cơ cấu tổ chức.

Nhược điểm

 • Vì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong quá trình kinh doanh với phạm vi số vốn cam kết góp vào nên hạn chế sự tin tưởng từ đối tác liên kế và hợp tác.
 • Hạn chế của loại hình dịch vụ là khong thể phát hành cổ phiểu và giao dịch trên Sàn chứng khoán
 • Trường hợp huy động vốn bằng cách chuyển nhượng vốn sang cá nhân hoặc tổ chức thì doanh nghiệp phải làm hồ sơ chuyển đổi loại hình

Công ty TNHH 2 – 50 thành viên

công ty nhiều thành viên

Đây là loại hình doanh nghiệp có số lượng thành viên công ty từ 02 thành viên trở lên, số lượng thành viên không được vượt qua 50.

Thành viên có thể cá nhân hoặc tổ chức, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác cả doanh nghiệp trong phạm vi số lượng góp vốn.

Công ty TNHH 2 TV không phát hành cổ phần. Đối với phần góp vốn thì các thành viên được chuyển nhương theo quy định tại Điều 43, 44, 45 của Luật này. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ưu điểm

 • Loại hình công ty TNHH 2 TV trở lên có tư cách pháp nhân nên số thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn chỉ trách hữu hạn về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vốn vào công ty nên người góp vốn ít gây rủi ro.
 • Đặc biệt, có thể chuyển nhượng vốn hoặc bán lại phần góp vốn cho các cá nhân, tổ chức khác nên loại hình này có khả năng huy động vốn cao.

Nhược điểm

 • Hạn chế ở loại hình này là không được phát hành cổ phiếu hay giao dịch Sàn chứng khoán
 • Thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với quá trình kinh doanh trong phạm vi họ góp vốn vào công ty nên ít sự tin tưởng đối với đối tác muốn liên kết.
 • Công ty TNHH 2 TV trở lên hạn chế sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn các loại hình doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

Công ty Cổ phần (CP)

Đây là loại hình có số lượng cổ đông của công ty tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa. Về vốn của công ty CP được chia thành nhiều phần tương ứng với số vốn góp của các thành viên.

Công ty CP có thể là cá nhân hoặc tổ chức, được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác và được phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ưu điểm

 • Công ty cổ phần thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chiu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản cả công ty trong phạm vi góp vốn nên độ rủi ro của cổ đông không cao.
 • Quá trình hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề. Đối với cơ cấu của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
 • Đặc điểm riêng của công ty cổ phần là khả năng huy động vốn rất cao bởi loại hình phát hành cổ phiếu.
 • Chuyển nhượng công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, bởi số lượng thành viên rất đông.

Nhược điểm

 • Số lượng cổ đông rất lớn, có nhiều trường hợp không hề quen biết nên việc quản lý và điều hành công ty rất phức tạp
 • Đối với công ty cổ phẩn việc thành lập và quản lý rất phức tạp so với các loại hình công ty khác bởi bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình phải có ít nhất hai thành viên chủ sở hữu của công ty, cùng nhụa hợp tác kinh doanh dưới một tên công ty. Ngoài các thành viên hợp vẫn có thể có thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh bắt buộc là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngược lại, không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Ưu điểm

 • Do chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh nên dễ dàng tạo sự tin cậy của khách hàng, đối tác.
 • Việc quản lý, điều hành công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên khá ít và đồng thời là người uy tín, tuyệt đối tin tưởng.

Nhược điểm

 • Hạn chế của công ty hợp danh là chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.
 • Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật doanh nghiệp nhưng thực tế loại hình công ty này vẫn chưa phổ biến.

Replus hi vọng với những thông tin trên đây, chúng tôi đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Trước khi thành lập công ty, bạn cần phải tham khảo thật kỹ thông tin của từng loại hình, phân tích xem chúng có phù hợp với mình không. Đội ngũ Replus chúc các bạn luôn đạt được thành công trong sự nghiệp!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình thành lập doanh nghiệp nào, hãy theo dõi bài viết này. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline 0932 678 6261900 2113

Bài viết cùng chủ đề

Giải đáp: Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn?

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn luôn nhận được sự quan tâm từ phía người lao động. Vì vậy, để giải đáp thắc mắc của khách hàng, Replus xin giới thiệu đến quý khách hàng một số thông...

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp nhà nước

Hiện nay, thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta là một quá trình khá phức tạp. Tuy nhiên, bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp giảm bớt những khúc mắc trong quá trình này, hỗ trợ doanh...

Vay tín chấp cho doanh nghiệp mới thành lập như thế nào?

Vay tín chấp cho doanh nghiệp mới thành lập là gì? Hạn mức vay tối đa cho một doanh nghiệp là bao nhiêu? Tuy nhiên, cả hai khái niệm trên đã không còn quá xa lạ đối với doanh nghiệp trong kinh doanh. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp...

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 2024

Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển, càng có nhiều cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp. Với nhiều hình thức doanh nghiệp, Doanh nghiệp tnhh được lựa chọn phổ biến nhất.  Với ưu điểm phù hợp với các doanh nghiệp mới thành lập với...

07 công việc kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập cần làm

Kế toán cần phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng một hệ thống kế toán chuẩn mực nhất cho các tổ chức mới thành lập. Kế toán được yêu cầu phải thực hiện các quy trình kê khai thuế đầu tiên và hoàn thành các tài khoản và chứng...

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp 2024

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp là mối quan tâm pháp lý chính mà chủ doanh nghiệp cần phải giải quyết nhanh chóng. Vậy sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện những bước tiếp theo như thế...
Nội dung