14 Quy định, chính sách mới sẽ được thi hành trong tháng 08/2018

Vào tháng 08/2018, 14 quy định chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu cho doanh nghiệp, chế độ ưu tiên Luồng Xanh trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, bỏ quy định dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế,…được thi hành có hiệu lực.

Cụ thể, chính sách, quy định mới có hiệu lực từ 08/2018 cần phải biết như sau: (14 quy định chính sách mới).

 

 

 

1. Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định ngày 27/2018/QĐ -TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Danh mục, thay thế cho Quyết định 10/2007/QĐ – TTg vào ngày 06/07/2018.

ban-hành-hệ-thống-ngành-kinh-tế-việt-nam-2018
hệ thống ban hành ngành kinh tế việt nam

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2018, quy định danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bao gồm 05 cấp:

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Đồng thời, quyết định này cũng giải thích cụ thể về nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong đó định nghĩa về hoạt động kinh tế và ngành kinh tế.

2. Tăng mức trợ cấp cho người có công

Vào ngày 12/07/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 99/2018/ NĐ – CP quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với những người đã có công với Cách mạng.

Ngày 01/07/2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi là 1.515.000 đồng; thay cho mức 1.417.000 đồng trước đây.

tăng-mức-trợ-cấp-cho-người-có-công
Tặng mức trợ cấp cho người có công

Nghị định có hiệu lực từ ngày 27/08/2018, cụ thể:

– Mức trợ cấp tiền đối với thân nhân của 01 liệt sĩ là 1.515.000 đồng;

– Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.270.000 đồng

– Bệnh binh được hưởng trợ cấp từ 1.581.000 – 3.859.000 đồng, tùy mức suy giảm khả năng lao động; riêng bệnh binh bị suy giảm từ 81% trở lên còn được hưởng thêm mức phụ cấp từ 760.000 – 1.515.000 đồng/tháng.

3. Điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc

Từ ngày 01/07/2018, thông tư 08/2018/TT- BNV của Bộ Nội vụ, điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu nghỉ việc.

 

Mức trợ cấp hàng tháng của đối tượng nêu trên = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018 x 1,0692.

Thông tư này ban hàng ngày 28/06/2018 và có hiệu lực từ ngày 15/08/2018 cụ thể:

• Mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 1.974.000 đồng/tháng;

• Phó bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng.

• Các chức danh còn lại được hưởng trợ cấp 1.768.000 đồng/tháng.

4. Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp

Theo Thông tư 15/2018/TT -NHNN ngày 18/06/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT – NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

 

Thông tư này quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hàng để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời, bãi bỏ quy định về các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua.

Cấm-ngân-hàng-mua-trái-phiếu-để-cơ-cấu-nợ-cho-doanh-nghiệp
Ngân hàng

Thông tin này có hiệu lực từ ngày 02/08/2018, quy định nội bộ về trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bỏ thêm tối thiểu các nội dung sau:

– Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp.

– Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này.

5. Chế độ ưu tiên Luồng Xanh trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Ngày 29/06/2018 thông tư ngày 15/2018/TT-BTC về việc phân luồng trong quá trình quy trình Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi được Bộ Công Thương và có hiệu lực ngày 15/06/2018.

Chế độ này quy định cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi áp dụng với thương nhân là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hoặc được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Chế-độ-ưu-tiên-Luồng-Xanh-trong-cấp-Giấy-chứng-nhận-xuất-xứ-hàng-hoá

Chế độ này cũng được áp dụng đối với thương nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh.

– Có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và điện tử) đầy đủ đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ.

– Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua www.ecosys.gov.vn và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

6. 3 điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí

Được Chính phủ ban hành ngày 15/06/2018 theo nghị định 87/2018/ NĐ- CP về kinh doanh khí và có hiệu lực từ ngày 01/08/2018 thương nhân kinh doanh mua bán khí phải đáp ứng các điều kiện sau:

3-điều-kiện-với-thương-nhân-kinh-doanh-mua-bán-khí
thương nhân kinh doanh mua bán khí

– Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG.

– Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Riêng thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

Ngoài 03 điều kiện nêu trên, trạm cấp LNG và trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải còn phải đáp ứng điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

7. Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bộ Tài chính ban hàng Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định vào ngày 25/06/2018.

Biểu-phí-thẩm-định-báo-cáo-đánh-giá-tác-động-môi-trường
Đánh giá tác động môi trường

Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tuỳ mức vốn đầu tư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/08/2018 cụ thể:

– Với dự án công trình dân dụng: Từ 08 – 84 triệu đồng;

– Với dự án hạ tầng kỹ thuật: Từ 8,6 – 86 triệu đồng;

– Với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi: Từ 8,8 – 88 triệu đồng;

– Với dự án giao thông: Từ 9,2 – 92 triệu đồng;

– Với dự án công nghiệp: Từ 9,6 – 96 triệu đồng.

– Với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các dự án khác: Từ 6 – 61 triệu đồng.

Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

8. Phải khai báo y tế khi đưa thi thể, hài cốt qua biên giới

Chính phủ ban hành Nghị định 89/2018/NĐ – CP ngày 25/06/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Theo Nghị định này yêu cầu thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể:

Các giấy tờ kiểm tra gồm:

– Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (kể cả tro cốt)

– Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát.

– Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam.

– Giấy tờ chứng minh tử vong đối với thi thể, hài cốt.

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/08/2018 quy định cụ thể về:

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra này là không quá 15 phút/01 thi thể, hài cốt.

Riêng việc kiểm tra thực tế đối với thi thể, hài cốt, thời gian hoàn thành là không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.

9. Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế

Chính phủ ban hành Nghị định 86/2018/NĐ – CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục vào ngày 06/06/2018.

Bỏ-quy-định-trẻ-dưới-5-tuổi-không-được-học-trường-quốc-tế

Có hiệu lực ngày 01/08/2018 Nghị định này quy định học sinh Việt Nam dưới 05 tuổi không được học các chương trình đào tạo nước ngoài trước đây.

Thay vào đó, Nghị định này chỉ yêu cầu số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh.

10. Áp dụng tiêu chuẩn mới với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp từ ngày 01/08/2018

Vào ngày 15/06/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông qua Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Có hiệu lực từ ngày 01/08/2018, viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo 04 tiêu chuẩn chung sau:

– Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp…

– Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của ngành.

– Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

– Có phẩm chất, đạo đức tốt; Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ; Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; Có lý lịch rõ ràng.

11. Phát hiện tôm bơm tạp chất phải lập biên bản tại chỗ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư 07/2018/BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm vào ngày 10/07/2018.

tôm-bơm-tạp-chất-phải-lập-biên-bản-tại-chỗ
Bơm tạp chất bị lập biên bản

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/08/2018 quy định cụ thể:

• Tổ chức kiểm tra theo Đoàn, khi phát hiện vi phạm về tạp chất hoặc kết quả kiểm tra tại chỗ kết luận lô tôm có tạp chất, phải lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Đồng thời, niêm phong tang vật phương tiện vi phạm hành chính.

• Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng cơ quan kiểm tra để ban hành quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi niêm phong.

• Ngoài ra, kiểm tra viên được phân công kiểm tra độc lập, khi phát hiện vi phạm về tạp chất hoặc kết quả kiểm tra tại chỗ kết luận lô tôm có tập chất thì phải lập biên bản; báo cáo Thủ trưởng cơ quan kiểm tra để có biện pháp xử lý phù hợp.

12. Liên kết trong sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đến 10 tỷ

Theo Nghị định 98/2018/NĐ – CP, Chính phủ đã ban hành về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Liên-kết-trong-sản-xuất-nông-nghiệp-được-hỗ-trợ-đến-10-t
Liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Nghị định này ban hành ngày 05/07/2018, có hiệu lực từ ngày 20/08/2018, dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ như sau:

– Hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết (nhà xưởng, bến bãi …). Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

– Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng.

– Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

 

Để được hưởng ưu đãi, các bên phải đảm bảo một số điều kiện như:

• Phù hợp với quy hoạch<./p>

• Có Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm chất lương sản phẩm, an toàn thực phẩm.

• Thời gian liên kết tối thiểu 03 năm hoặc 05 năm.

13. Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp

Thông tư 09/2018/TT- BTP, ngày 21/06/2018, Bộ Tư pháp quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.

14 quy định chính sách mới
14 quy định chính sách mới

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/08/2018, các tiêu chí chung để xác định vụ việc tham gia tố tụng như sau:

– Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc được dư luận quan tâm, nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đưa tin;

– Quan điểm người thực hiện trợ giúp pháp lý khác với một trong các cơ quan tiến hành tố tụng và được chấp nhận theo hướng có lợi cho người được trợ giúp pháp lý tại bản án, quyết định tố tụng;

– Trợ giúp pháp lý trong vụ việc có nhiều tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau hoặc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều ý kiến khác nhau hoặc vụ việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau;

– Trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

14. Được lựa chọn Trung tâm Đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 20/06/2018, tại Thông tư 08/2018/TT-BTP, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/06/2018 quy định cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký để thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo quy định pháp luật.

 

Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, pháp nhân trong phạm vi cả nước, không phân biệt theo địa giới hành chính nơi Trung tâm đặt trụ sở.

Thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm, về kê biên tài sản thi hành án được gửi theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử; Qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

Với những chính sách, quy định đổi mới sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có một tháng 8 thành công với nhiều dự định đặt ra.


Xem thêm: 15 chính sách, quy định có hiệu lực từ tháng 7/2018

Dịch vụ văn phòng ảo Replus chuyên cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh đắc địa tại TPHCM, Hà Nội:

Bài viết cùng chủ đề

Giải đáp: Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn?

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn luôn nhận được sự quan tâm từ phía người lao động. Vì vậy, để giải đáp thắc mắc của khách hàng, Replus xin giới thiệu đến quý khách hàng một số thông...

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp nhà nước

Hiện nay, thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta là một quá trình khá phức tạp. Tuy nhiên, bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp giảm bớt những khúc mắc trong quá trình này, hỗ trợ doanh...

Vay tín chấp cho doanh nghiệp mới thành lập như thế nào?

Vay tín chấp cho doanh nghiệp mới thành lập là gì? Hạn mức vay tối đa cho một doanh nghiệp là bao nhiêu? Tuy nhiên, cả hai khái niệm trên đã không còn quá xa lạ đối với doanh nghiệp trong kinh doanh. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp...

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 2024

Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển, càng có nhiều cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp. Với nhiều hình thức doanh nghiệp, Doanh nghiệp tnhh được lựa chọn phổ biến nhất.  Với ưu điểm phù hợp với các doanh nghiệp mới thành lập với...

07 công việc kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập cần làm

Kế toán cần phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng một hệ thống kế toán chuẩn mực nhất cho các tổ chức mới thành lập. Kế toán được yêu cầu phải thực hiện các quy trình kê khai thuế đầu tiên và hoàn thành các tài khoản và chứng...

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp 2024

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp là mối quan tâm pháp lý chính mà chủ doanh nghiệp cần phải giải quyết nhanh chóng. Vậy sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện những bước tiếp theo như thế...
Nội dung