Bức tranh thưởng tết 2018 – TPHCM thưởng cao nhất 1,5 tỷ đồng

TPHCM thưởng tết năm 2018 cao nhất đến 1,5 tỷ đồng gấp 5 lần Hà Nội.

 

SHARE