Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018

Nhìn chung doanh nghiệp mới thành lập, tăng số lượng đăng kí và số vốn đăng ký doanh nghiệp trong tháng 11 năm 2018.

Thành lập doanh nghiệp tháng 11Tóm tắt tình hình doanh nghiệp tháng 11/2018 như sau:

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 năm 2018, cả nước có 11.637 nghìn doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 118.420 tỷ đồng, tăng 6.5% về số DN và tăng 7.7% về số vốn đăng ký so với tháng 10.

Cũng trong tháng 11, cả nước còn có 3.404 doanh nghiệp trở lại hoạt động, thấp hơn 1.4% so với tháng 10. Có 6.684 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm hơn 5%; có 1.771 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm hơn 12.3%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 121.248 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.23 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% về số DN và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 11 tháng, nếu tính cả 2.2 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm là 3.43 triệu tỷ đồng.

Doanh nghiệp mới thành lập tăngĐồng thời, cả nước có 31.869 DN quay trở lại hoạt động, tăng 30.9% so với cùng kỳ năm 2017, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay lên hơn 153.100 doanh nghiệp.

Có 57.131 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2018 là 14.861 doanh nghiệp, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó 13.598 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 91,5% và tăng 37,3%.

Các bạn có thể xem thêm: [Infographic] Bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 để có được cái tình tổng quan hơn về tình hình doanh nghiệp của cả nước.

SHARE