Bối cảnh kinh tế Việt Nam qua 2 tháng đầu năm 2018

Qua hai tháng 2018, kinh tế Việt Nam có gì nổi bật?

Dù chỉ vừa kết thức tháng thứ hai của năm 2018 nhưng một số ngành, một số lĩnh vực đã có những con số ấn tượng. Đáng để kì vọng vào một con số tăng trưởng khi sắp sửa kết thúc quý đầu tiên của năm 2018.

 

>> Xem lại: Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 01/2018

 

Doanh nghiệp thành lập mới vẫn tiếp tục tăng nhanh về số lượng, 1,08 tỷ USD là giá trị xuất siêu đạt được, hay hiện tại đã có đến 411 dự án nước ngoài được cấp phép đầu tư tại Việt Nam,…

• Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp giảm nhẹ

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 18.703 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1%.

 

Ngoài ra còn có 6.878 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp và số vốn đăng ký 2 tháng đầu năm 2018

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay là 17.132 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 2 tháng đầu năm 2018 là 2.529 doanh nghiệp, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 2.320 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%.

• 411 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được cấp phép

Tính đến thời điểm 20/2/2018, có 411 dự án cấp phép mới được thông qua tại Việt Nam với số vốn đăng ký đạt 1.391,2 triệu USD, tăng 31,3% về số dự án và giảm 31,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 133 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 700,3 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

411 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép

Tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm đạt 2.091,5 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước

vốn đăng ký cấp mới 2 tháng đầu năm 2018

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng ước tính đạt 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Trong 2 tháng năm 2018 còn có 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 1.253,4 triệu USD, tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Quốc gia đầu tư vào Việt Nam 2 tháng đầu năm 2018

• Xuất siêu đạt 1,08 tỷ USD trong 2 tháng đầu của quý 1

Trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu được ước lượng chạm 33,62 tỷ USD, tăng đến 22,9% so với cùng kỳ năm trước.

 

Khu vực kinh tế trong nước đạt 9,66 tỷ USD, tăng 25,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8%.

Giá trị xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2018

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,66 tỷ USD, tăng 25,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8%.

 

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 13,34 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, tăng 14,5%.

 

Tổng thể trong 2 tháng đầu năm, xuất siêu đạt 1,08 tỷ USD.

 

Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,76 tỷ USD.

SHARE