Những chính sách mới được thi hành trong tháng 11/2018

Vào tháng 11/2018, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hoá đơn điện tử miễn phí, phạt đến 200 triệu đồng khi bán hàng đa cấp bất chính… được thi hành có hiệu lực.

Cụ thể, chính sách, quy định mới có hiệu lực từ 11/2018 cần phải biết như sau:

1. Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương

Tại Nghị định 121/2018/NĐ – CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số diều của Bộ Luật Lao động về tiền lương. Nghị định này dược ban hành 13/09/2018, có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Cụ thể:

Nghị định quy định sử dụng dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương

 

2. Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hoá đơn điện tử miễn phí

Được ban hành ngày 12/09 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử miễn phí. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 01/11/2018

Trong đó:

– Hộ, cá nhân trong lĩnh vực nông – lâm – công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ trở lên trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân chuyên đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, từ khi thành lập.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại đại bàn khó khăn.

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Hộ, cá nhân cấp hoá đơn điện tử miễn phí

3. 7 trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép

Có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 theo Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định 7 trường hợp phải thu hồi giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân:

– Quỹ tự nguyện xin giải thể khi có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Quỹ có thông tin để điều kiện được cấp giấy phép

– Quỹ hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép

– Quỹ vi phạm nghiêm trọng về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động

– Quỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

– Quỹ bị chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản

– Quỹ hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn hoặc xin gia hạn những không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp nhận

quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép4. 2 trường hợp ngân hàng được cung cấp thông tin khách hàng

Chính phủ ban hàng Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về việc bảo vệ bí mật, thông tin khách hàng tại các nhân hàng vào ngày 11/09/2018. Cụ thể:

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin khách hàng trong hai trường hợp: tô chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được quy định, có cơ hội chấp thuận của khách hàng.

Ngân hàng không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trừ trường hợp sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dụng, vi phạm, theo quy định. Sự chấp thuận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về yêu cầu cung cấp thông tin.

2 trường hợp ngân hàng được cung cấp thông tin khách hàng5. Bãi bỏ loạt báo cáo định kỳ tại các tổ chức tín dụng

Thông tư 24/2018/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo định kỳ sẽ chính thức bãi bỏ từ ngày 15/11/2018. Cụ thể:.

Thông tư đã bãi bỏ các quy định về: Báo cáo của người đại diện về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính của Ngân hàng Hợp tác xã; Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại Quyết định 61/2006/QĐ-NHNN.

Đồng thời, bãi bỏ báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Thông tư 10/2016/TT-NHNN.

Bãi bỏ loạt báo cáo định kỳ6. Bỏ quy định cấp phép nhập khẩu tự động với xe phân khối lớn

Tại thông tư 27/2018/TT-BTC về việc bãi bỏ quy định về việc bãi bỏ quy định cấp Giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên.

Thông tư 06/2007/TT – BTM hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên và Điều 3 Thông tư số 10/2011/TT-BCT sẽ chính thức bị bãi bỏ.

Thủ tục nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên được thực hiện tại cơ quan hải quan theo các quy định hiện hành.

quy định cấp phép nhập khẩu tự động với xe phân khối lớn7. Thương nhân đầu mối được trực tiếp xuất khẩu 20% lượng gạo trong hợp đồng

Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết về kinh doanh xuất khẩu gạo. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Cụ thể:

Thương nhân đầu mối theo cơ chế luân phiên được trực tiếp xuất khẩu 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung. Trong đó:

Thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng tập trung được thực hiện 2/3 số lượng 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung. Và không tham gia ký kết hợp đồng tập trung được phân bổ thực hiện 1/3 số lượng 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung.

xuất khẩu 20% lượng gạo trong hợp đồng

8. Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số

Tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ.

Để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

– Chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất giữ nguyên thời hạn giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là 10 năm.

Chứng thư số cấp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn 5 năm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số

9. Phạt đến 200 triệu đồng khi bán hàng đa cấp bất chính

Nghị định 141/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành 08/10/2018 và có hiệu lực ngày 25/11/2018. Theo đó:

Mức phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng được áp dụng với tổ chức thực hiện một trong các hành vi bán hàng đa cấp bất chính sau:

– Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

– Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

– Phạt gấp 2 lần mức phạt: người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó…

Nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trở lên.

bán hàng đa cấp bất chính10. Hướng xử lý với thực phẩm không an toàn bị thu hồi

Theo Thông tư 23/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/11/2018, ngay sau khi thu hồi, những thực phẩm không đảm bảo an toàn sẽ được xử lý theo một trong các hình thức:

– Khắc phục lỗi ghi nhãn: sản phẩm vi phạm về ghi nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

– Chuyển mục đích sử dụng: với sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác

– Tái xuất: đối với sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng

– Tiêu hủy: trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố. Hoặc sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.

Hướng xử lý với thực phẩm không an toàn bị thu hồi11. 3 loại thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá

Vào ngày 12/09/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá.

Danh mục này bao gồm 3 loại: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thực phẩm dinh dưỡng y học; Thực phẩm bổ sung. Cụ thể, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Trước ngày 01/07/2019, UBND cấp tỉnh phải đăng tải toàn bộ danh sách các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/11/2018.

thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá12. Hiến máu tình nguyện được nhận quà là dịch vụ khám, chữa bệnh

Theo Thông tư 20/08/2018/TT-BYT của Bộ Y Tế, quy định về chế độ hỗ trợ đối với người hiến máu, bao gồm cả hiến máu lấy liền và hiến máu tình nguyện không lấy tiền sẽ áp dụng từ 01/11/2018.

Cụ thể, người hiến máu toàn phần tình nguyện được lựa chọn nhận quà tặng là dịch vụ khám, chữa bệnh thay vì chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật như trước.

– 100.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 250ml;

– 150.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 350ml;

– 180.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 450ml;

Hiến máu tình nguyện được nhận quà là dịch vụ khám, chữa bệnh13. Các trường phổ thông tiến tới học 2 buổi/ngày

Tại Nghị định 127/2018/ NĐ – CP ngày 21/09/2018 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục. Cụ thể:

Chính phủ giao UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện bảo đảm đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Qua đó, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, tiến tới tổ chức học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông. Đồng thời, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức đăng ký, huy động tối đa người trong độ tuổi đi học bảo đảm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

trường phổ thông tiến tới học 2 buổi/ngày14. Trường mầm non ở thành phố có diện tích tối thiểu 8m2

Tại Nghị định 135/2018/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2018 quy định cụ thể:

  • Phải được đặt tại khu dân cư bảo đảm về an toàn và vệ sinh môi trường.
  • Đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 12m2cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du và 8m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.
  • Phải có giáo viên trình độ đạt chuẩn, diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ít nhất 1,5m2 cho một trẻ, có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em

Có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường ngủ và chăn gối màn để ngủ… số lượng trẻ em trong các nhóm trẻ này tối đa chỉ là 7 trẻ.

Trường mầm non ở thành phố có diện tích tối thiểu 8m215. Không sử dụng người dưới 18 tuổi làm công việc bức xạ

Tại Thông tư 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Cơ sở y tế không được sử dụng người dưới 18 tuổi để vận hành các thiết bị bức xạ, làm việc với các nguồn phóng xạ, hoặc phải làm việc trong khu vực tiềm ẩn nguy cơ bị chiếu xạ với mức liều lớn hơn 1mSv/năm.

Những người bệnh điều trị thuốc phóng xạ I-131, được xuất viện về nhà khi mức hoạt động phóng xạ được đánh giá còn trong người không quá 1100MBq.

Không sử dụng người dưới 18 tuổi làm công việc bức xạ16. Không sử dụng hình ảnh hút thuốc lá trong phim dành cho trẻ em

Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL, tác phẩm sân khấu, điện ảnh không được sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong.

Cụ thể:

– Hành vi bị nghiêm cấm và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án hành vi này.

– Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

– Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em.

– Ngoài ra, diễn viên chỉ được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm điện ảnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Không sử dụng hình ảnh hút thuốc lá trong phim dành cho trẻ em17. Nhà máy điện có công suất đến 30MW được tham gia thị trường điện

Tại quy định Thông tư số 28/2018/TT-BTC ban hành quy định cụ thể các vấn đề về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 15/11/2018. Cụ thể:

+ Đơn vị sở hữu nhà máy điện với công suất đặt đến 30MW, đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110kV trở lên được quyền tham gia thị trường điện.

+ Đơn vị phải làm hồ sơ đăng ký cũng như chuẩn bị đầy đủ hạ tầng để đạt khả năng cấp được điện.

+ Nhà máy điện có Giấy phép hoạt động và công suất đặt lớn hơn 30MW phải tham gia thị trường điện trong vòng 30 ngày.

+ Nhà máy điện không duy trì được công suất đặt lớn hơn 30MW trong thời hạn 1 năm liên tục sẽ bị buộc chấm dứt tham gia thị trường điện.

công suất đến 30MW được tham gia thị trường điệnVới những chính sách, quy định đổi mới sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có một tháng 11 thành công với nhiều dự định đặt ra.

Dịch vụ văn phòng ảo Replus chuyên cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh đắc địa tại TPHCM, Hà Nội:

Mời bạn đánh giá bài viết
0 khách hàng đã bình luận về bài viết này
Inline Feedbacks
View all comments