15 chính sách mới về KT-XH sẽ được thi hành từ tháng 09/2018

Vào tháng 09/2018, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: quy định giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lệnh thanh toán từ 500 triệu VND phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao, thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, ban hành chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới… được thi hành có hiệu lực.

Cụ thể, chính sách, quy định mới có hiệu lực từ 09/2018 cần phải biết như sau:

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Theo Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, sử dụng vốn, quản lý tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi vào ngày 16/07/2018 tại Thông tư 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/09/2018.

 

giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cụ thể, doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động được giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong các trường hợp:

• Thực tế hoạt động doanh nghiệp, cần thiết phải giảm quy mô hoạt động

• Trường hợp cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp

• Do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được Nhà nước đầu tư vốn…

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi và công bố thông tin về vốn điều lệ trong giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

2. Cơ sở vật chất để đánh giá kỹ năng quốc gia nghề khai thác mỏ hầm lò

 

Theo Thông tư 06/2018/TT-BLXĐBXH ngày 01/08/2018 Bộ Lao Động – Thương binh và Xã Hội ban hành cu thể quy định cơ sở vật chất để đánh giá kỹ năng quốc gia nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò. Có hiệu lực từ ngày 15/09/2018.

 

ngành nghề khai thác hầm mỏ

Cụ thể, theo quy định, diện tích tối thiểu sử dụng để thực hiện bài kiểm tra phải đáp ứng: 01 phòng kiểm tra kiến thức trên máy tính, diện tích 70m2, bố trí được 50 vị trí kiểm tra và có 2 camera giám sát.

 

Đối với diện tích sử dụng thực hiện bài kiểm tra thực hành: Hệ thống đường lò có tổng chiều dài tối thiểu 500m, diện tích 1.500m2, bố trí được 50 vị trí kiểm tra có 04 camera giám sát…

3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

 

Bộ Tài Chính quy định cụ thể tại Thông tư 67/2018/TT-BTC ngày 06/08/2018 về việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/09/2018, quy định cụ thể:

 

Bộ Tài chính được khai thác thông tin tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

 

dữ liệu quốc gia về tài sản công

 

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

4. Thanh toán từ 500 triệu VNĐ bắt buộc phải sử dụng DV thanh toán giá trị cao

 

Tại Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao, với lệnh thanh toán giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng.

 

Sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc dịch vụ thanh toán giá trị thấp, thanh toán bằng ngoại tệ, phải sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ.

 

thanh toán 500 triệu VND

 

Thông này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 quy định cụ thể các thành viên tham gia dịch vụ gửi lệnh thanh toán giá trị thấp phải thiết lập, duy trì và quản lý hạn mức nợ ròng.

 

Đồng thời, phải tự tính hạn mức nợ ròng đầu ngày trên cơ sở căn cứ doanh số giao dịch giá trị thấp của kỳ trước và gửi giấy đề nghị thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày đến Sở Giao dịch.

 

Hạn mức nợ ròng đầu ngày được thực hiện 06 tháng/lần vào 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng 01 và tháng 07 hàng năm.

5. Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

 

Có hiệu lực từ ngày 15/09/2018 tại Nghị định 100/2018/NĐ – CP Chính phủ ban hành ngày 16/07/2018, chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng đã được thay đổi so với trước đây. Quy định cụ thể:

 

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 04 năm kinh nghiệm trở lên, trước đây là 05 năm.

thay đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 02 năm kinh nghiệm trở lên với người có trình độ đại học, từ 03 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

6. Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

 

Có hiệu lực từ 25/09/2018 quy định cụ thể:

 

Hệ thống: 33 chỉ tiêu, thuộc các nhóm: Hoạt động đầu tư xây dựng; Phát triển đô thị và nông thôn; nhà ở, bất động sản và công sở; Vật liệu xây dựng.

 

chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Đi kèm với hệ thống chỉ tiêu nêu trên là nội dung chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng, trong đó Bộ Xây dựng làm rõ khái niệm, phương pháp tính, nguồn số liệu, phân tổ chủ yếu của từng chỉ tiêu.

7. Tổng sự cố công trình xây dựng được báo cáo hàng năm

 

Ngày 08/08/2018 theo Thông tư 07/2018/TT -BXD của Bộ Xây Dựng quy định cá các Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tại địa phương thu thập, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng.

 

Có hiệu lực từ ngày 25/09/2018 theo đó, phải gửi báo cáo hàng năm đối với: Tổng sự cố về công trình xây dựng, Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng…

 

công trình xây dựng được báo cáo hằng năm

06 tháng/lần, Sở Xây dựng phải báo cáo về tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn; Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn…

 

8. Sử dụng kinh phí cho Chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 2016-2020

 

Tại Thông tư 70/2018/TT-BTC ngày 08/08/2018 Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Có hiệu lực từ 22/09/2018 quy định:

 

Các Bộ và UBND các tỉnh được sử dụng kinh phí của Chương trình để cho việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam. Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam…

 

kinh phí cho chương trình biến đổi khí hậu

Hợp phần tăng trưởng xanh sẽ sử dụng kinh phí chi cho việc đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương, đào tạo, truyền thông cho khu vực tư nhân, ngân hàng thương mại…

 

Mức chi cho các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

 

9. Ban hành Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới

 

Có hiệu lực ngày 04/09/2018, quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá dựa trên 5 tiêu chuẩn được ban hành 20/07/2018.

 

Cụ thể, năng lực sử dụng ngoại ngữ được đánh giá ở 03 mức: Mức đạt (giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ); Mức khá (chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh trong trường); Mức tốt (sử dụng ngoại ngữ thành thạo).

 

chuẩn hiệu trưởng phổ thông mới

Theo chu kỳ 1 lần/năm vào cuối năm học hiệu trưởng tự đánh giá, cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ 02 năm một lần vào cuối năm học.

 

10. Các trường ĐH phải cam kết chất lượng đào tạo trên website

 

Có hiệu lực từ ngày 11/09/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm vào ngày 27/7/2018.

 

đại học cam kết chất lượng trên website

Quy định cụ thể:

• Các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường về cam kết chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thu chi tài chính

• Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; Kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thiết lập nhóm thư điện tử dùng chung để trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ sở giáo dục đại học tại địa chỉ mail: [email protected][email protected].

 

11. Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ

 

Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ vào ngày 31/07/2018.

 

thủ tục xác định hàng hoá

Quyết định có hiệu lực từ 15/09/2018 quy định cụ thể:

 

Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Khoa học Công nghệ. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ sẽ xem xét và thông báo nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi

 

Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ có văn bản trả lời, trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ; trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp cần thẩm tra, Bộ sẽ trả lời không quá 20 ngày.

 

12. Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài

 

Có hiệu lực ngày 05/09/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

 

Cụ thể, người tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đang định cư ở nước ngoài… được hỗ trợ bằng 04 triệu đồng nếu từ đủ 02 năm công tác trở xuống. Ngược lại, nếu công tác trên 02 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

 

hỗ trợ người có công định cư nước ngoài

Nếu người được hưởng chế độ đã từ trần trước ngày 05/09/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 06 triệu đồng.

 

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng nếu về nước định cư còn được hưởng chế độ BHYT như đối với người có công; khi từ trần thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng phí.

 

13. Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Công Thương

 

Tại Thông tư 18/2018/TT-BCT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

kiểm soát hành chính bộ công thương

Cụ thể gồm: Kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính; xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực Công Thương; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/09/2018.

 

14. Cơ quan Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy

 

Có hiệu lực từ ngày 06/09/2018 tại Quyết định 28/2018/QĐ – TTg sẽ thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử tại các bộ, ngành, địa phương trước ngày 31/12/2018, chính thức áp dụng từ 2019.

 

Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

 

gửi văn bản điện tử không gửi văn bản giấy

Cơ quan hành chính Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy, trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng… Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối.

 

15. Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

 

Có hiệu lực thi hành từ 20/09/2018 Quyết định 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể:

 

Cơ quan tương đương Tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và tổ chức thực hiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước, thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực này.

 

Ban Tôn giáo Chính phủ có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc tại Hà Nội.

 

ban tôn giáo chính phủ

 

Ban Tôn giáo Chính phủ có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc tại Hà Nội.

 

Về cơ cấu, Ban Tôn giáo có 10 đơn vị hành chính và 04 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Trưởng ban và không quá 03 Phó trưởng ban. Trưởng ban do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức… sau khi có ý kiến của Thủ tướng.

 

Với những chính sách, quy định đổi mới sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có một tháng 9 thành công với nhiều dự định đặt ra.

Dịch vụ văn phòng ảo Replus chuyên cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh đắc địa tại TPHCM, Hà Nội:

Bài viết cùng chủ đề

Giải đáp: Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn?

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn luôn nhận được sự quan tâm từ phía người lao động. Vì vậy, để giải đáp thắc mắc của khách hàng, Replus xin giới thiệu đến quý khách hàng một số thông...

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp nhà nước

Hiện nay, thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta là một quá trình khá phức tạp. Tuy nhiên, bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp giảm bớt những khúc mắc trong quá trình này, hỗ trợ doanh...

Vay tín chấp cho doanh nghiệp mới thành lập như thế nào?

Vay tín chấp cho doanh nghiệp mới thành lập là gì? Hạn mức vay tối đa cho một doanh nghiệp là bao nhiêu? Tuy nhiên, cả hai khái niệm trên đã không còn quá xa lạ đối với doanh nghiệp trong kinh doanh. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp...

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 2024

Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển, càng có nhiều cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp. Với nhiều hình thức doanh nghiệp, Doanh nghiệp tnhh được lựa chọn phổ biến nhất.  Với ưu điểm phù hợp với các doanh nghiệp mới thành lập với...

07 công việc kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập cần làm

Kế toán cần phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng một hệ thống kế toán chuẩn mực nhất cho các tổ chức mới thành lập. Kế toán được yêu cầu phải thực hiện các quy trình kê khai thuế đầu tiên và hoàn thành các tài khoản và chứng...

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp 2024

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp là mối quan tâm pháp lý chính mà chủ doanh nghiệp cần phải giải quyết nhanh chóng. Vậy sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện những bước tiếp theo như thế...
Nội dung