Tổng kết thành lập doanh nghiệp năm 2018

Kết thúc năm 2018, kinh tế có nhiều bước chuyển phát triển vướt bậc, đáng chú ý. Đặc biệt, trong báo cáo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố về tình hình đăng ký thành lâp doanh nghiệp mới năm 2018.

Bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp trong năm 2018

Doanh nghiệp thành lập mới

Với con số 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt kỷ lục trong những năm gần đây.  Đây là con số đánh dấu cộc mốc đánh dấu cho sự thành công trong chương trình phát động khởi nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp tháng 11

Tính hết tháng cuối năm, tháng 12/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.027 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 243.729 tỷ đồng; giảm 7,3% về số doanh nghiệp và tăng 48,5% về số vốn.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 12 đạt 24,3 tỷ đồng, tăng 138,9% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12 là 89.968 lao động, giảm 2,5% so với tháng trước.

Cũng theo báo cáo mới nhất, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả năm trong năm 2018 là 165.285 doanh nghiệp. Trong đó, có 131.275 doanh nghiệp thành lập mới và 34.010 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp ngừng hoạt động

Ngược lại, trong năm 2018 cũng có 90.651 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 49,7% so với năm trước. Bao gồm:  27.126 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 63.525 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 63,4%.

Ngoài ra, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 là 16.314 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với năm trước, trong đó 14.880 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,2% và tăng 34,2%.

năng-động-sáng-tạoTrong năm 2018, Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng là các vùng có số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký cao nhất. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp mới tăng chậm

Cũng theo cục quản lý đăng ký doanh nghiệp, trong năm nay lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy là 46.380 doanh nghiệp tăng 2.1%, Xây dựng là 16.735 doanh nghiệp tăng 4,4%, và công nghiệp chế biến, chế tạo 16.202 doanh nghiệp tăng 0,07%.

Mặc dù có nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động, nhưng nhìn chung, đây là một tín hiệu khá lạc quan cho doanh nghiệp trong năm 2018. Tỷ lệ các doanh nghiệp mới tăng so với 2017, đặc biệt là các Start-up thuộc đủ mọi ngành nghề. Xu hướng khởi nghiệp chắc chắn sẽ tăng trong năm tới do nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Nhà. Đây là cơ sở báo hiệu cho một bức tranh kinh tế lạc quan, đầy triển vọng trong tương lai trong năm 2019.

SHARE