2017 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng kỷ lục

Kết thúc năm 2017, nền kinh tế Việt Nam có rất nhiều điểm nổi bật đáng chú ý. Đặc biệt là báo cáo chính thức với các số liệu thống kê về tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trong năm 2017 vừa qua của Cục quản lý đăng ký kinh doanh.

 

Với con số 126.859 doanh nghiệp thành lập mới, đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu cho sự thành công trong chương trình phát động khởi nghiệp từ Thủ tướng Chính Phủ.

 

Cũng theo mục tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

 

 

Tính đến hết năm 2017, số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đã lên tới con số gần 630.000 doanh nghiệp. Như vậy, việc hoàn thành mục tiêu là hoàn toàn nằm trong khả năng với tình hình khả quan như hiện nay.

 

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước trong năm 2017 là 153.307 doanh nghiệp, trong đó có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

 

Tính riêng tháng cuối năm, tháng 12/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.814 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 164.092 tỷ đồng, giảm 1,0% về số doanh nghiệp và tăng 49,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

 

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 12 đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 50,8% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12 là 96.306 lao động, tăng 8,7% so với tháng trước.

 

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong cả năm 2017 vừa qua là 3.165.233 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1.295.911 tỷ đồng tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

 

Và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỷ đồng với 35.276 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

 

 

Trong năm 2017 số doanh nghiệp đăng ký mới tập trung chủ yếu ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 73.118 doanh nghiệp, tăng 22,2%; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 29.389 doanh nghiệp, tăng 6,2%; loại hình công ty cổ phần có 21.197 doanh nghiệp, tăng 16,1%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 3.133 doanh nghiệp, giảm 27,1% và loại hình công ty hợp danh có lượng doanh nghiệp đăng ký mới thấp nhất là 22 doanh nghiệp, giảm 37,5%. Có thể thấy, loại hình công ty TNHH 1 thành viên đã góp phần gia tăng đáng kể số lượng doanh nghiệp trong năm qua.

 

 

Về tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ: khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đều có số doanh nghiệp đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký tăng ở cả 3 chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2016; khu vực Đồng bằng Sông Hồng chỉ tăng ở số lượng doanh nghiệp; các vùng còn lại tăng về số lượng và số vốn đăng ký.

 

Cũng theo cục quản lý đăng ký doanh nghiệp, trong năm nay lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 45.411 doanh nghiệp, chiếm 35,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 9.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%.

 

 

Về số lượng người lao động tham gia vào các ngành nghề kinh doanh thì mảng công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút số lượng lao động đông nhất với 430.622 người, xếp thứ hai là ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 260.642 lao động, theo sau thuộc về lao động của ngành xây dựng – 116.792 người, dịch vụ lưu trú, ăn uống có cũng có đến 48.413 lao động,…

Cuối cùng là số liệu đâu tự trực tiếp từ nước ngoài theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư mỗi năm đều tăng ở cả tổng vốn và tổng dự án.

 

Nhìn chung, đây là một tín hiệu đáng mừng, báo hiệu cho một bức tranh kinh tế lạc quan, đầy triển vọng trong tương lai.

SHARE