Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10/2018

Những quy định sắp tới sẽ giúp ngành thương nghiệp và xuất khẩu có nhiều thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, chính sách công nhận giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước qua quý 4 của năm 2018, rất nhiều chính sách về kinh tế – xã hội mới sẽ bắt đầu có giá trị thi hành từ tháng 10. Đầu tiên là thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo nghị định 78/2015/NĐ-CP sẽ có rất nhiều sửa đổi:

– Bổ sung quy định: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Bổ sung quy định: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

– Bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

– Bỏ quy định: Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Trong khi đó, ngành Xuất – Nhập khẩu và Thương mại được giản lược điều kiện:

– Nghị định 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
Theo Nghị định này, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 06 tháng trước đó, thay vì 10% như trước đây.

– Bãi bỏ quy định về đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng tại Điều 8 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

– Bãi bỏ quy định về đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử tại Điều 21 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

– Được phép dùng Nhân dân tệ để thanh toán ở biên giới Việt – Trung

Ngành Giáo dục – Đào tạo – Dạy nghề đặt ra 4 tiêu chuẩn quan trọng:

– Bỏ giới hạn tuổi với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học. Chỉ cần đáp ứng các yếu tối quan trọng: Có thân nhân tốt; Có năng lực quản lý; Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ; Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với giám đốc trung tâm tin học; Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo…

– Ban hành Chuẩn giáo viên phổ thông mới gồm 05 tiêu chuẩn, cụ thể: Phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục..

– Giáo sư phải có ít nhất 3 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế. Cụ thể, để công nhận là giáo sư, ứng viên phải đáp ứng một số tiêu chí như: Đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ đủ 03 năm trở lên; Là tác giả chính đã công bố được ít nhất 03 bài báo khoa trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín; Từ năm 2020, ứng viên chức danh giáo sư phải có ít nhất 05 bài báo khoa học; Chủ trì biên soạn giáo trình đại học phù hợp với chuyên ngành xét công nhận chức danh giáo sư; Chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên; Hướng dẫn chính ít nhất 02 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ theo quy định…

– Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia phải đáp ứng một số điều kiện như: Có hòm thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh; Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực và vi phạm pháp luật về bình đẳng giới; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và ít nhất 95% giáo viên chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên; Đủ mỗi lớp một phòng học riêng, bàn ghế học sinh đúng tiêu chuẩn và đủ chỗ ngồi cho học sinh; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 70%; tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 65%…

Thời hạn cho các thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

SHARE